Efter planlovens § 35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

 

  • Tilladelse til at anvende ejendommen Øverste Skovbymark 14, 5985 Søby til helårsbolig.

 

Se mere om klagemuligheder mm. her