Efter planlovens § 35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at udvide eksisterende transformerstation på matr. nr. 11 y, Søby by, Søby

Se mere om klagemuligheder mm. her