Fornyet tilladelse til opførsel og etablering af en udlejningslejlighed på ejendommen Egehovedvej 1A, 5960 Marstal.

Tilladelse til etablering af søer og stenbunker i Vitsø

Se mere om klagemuligheder mm. her