Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til etablering af et dyrely på ejendommen Øster Bregningemark 23, 5970 Ærøskøbing.

Tilladelse til opførelse af en 48m2 stor tilbygning og flytning af container ved Ridehallen, Vråvejen 16A, 5970 Ærøskøbing.

Se mere om klagemuligheder mm. her