Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til etablering af et kvægly på matr. nr. 49 Kragnæs, Marstal.

Se mere om klagemuligheder mm.  

Se mere om klagemuligheder mm. her