Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til indretning af lydstudie på ejendommen Bølgemose 2, 5970 Ærøskøbing.

Se mere om klagemuligheder mm. her