Efter planlovens § 35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse til at udvide eksisterende hal og opførelse af en salthal på Tranderupmark 2, 5970 Ærøskøbing.
     
  • Opførelse af nyt parcelhus på ejendommen Dunkærgade 19, 5970 Ærøskøbing.

Se mere om klagemuligheder her