Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse efter planloven til opførelse af et solcelleanlæg på stativer på ejendommen Østersøvej 1, 5970 Ærøskøbing.

Se mere om klagemuligheder med mere her