Foråret er kommet, og med foråret starter fuglenes rede bygning.

Især alliken er glad for at bygge rede i skorstene.

En allikerede kan forårsage tilstopning af skorstenene og dermed øget risiko for udvikling af kulilte. Risikoen er særligt stor ved skorstene tilsluttet automatisk fyrede anlæg som oliefyr, træpillefyr og lign..

 

Problemet kan løses meget enkelt ved montering af en allikerist i skorstenen, som gør det umuligt for fuglen at bygge rede der.

 

Ved mistanke om alliker i skorstenen, kontakt skorstensfejeren.