Indefrysning af grundskyld er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres samtidig en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel og ensrettet ordning kan man som borger ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri sit lån i perioden 2018 – 2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Da loven først er vedtaget for nylig, får borgere, med en stigning i grundskylden, indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018.

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales med det samme, og ejeren vil automatisk modtage en opkrævning fra kommunen. Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendommen, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån.

Fra 2021 overgår opkrævning af grundskyld til staten.