Beløbet for lovpligtig skorstensfejning er pr. 1. januar 2020, blevet pålignet sammen med vand og affald og vil således blive opkrævet gennem Ærø Vand A/S.

Beløbet opkræves i 2 rater og fremgår af betalingsoversigten fra Ærø Vand A/S

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Skorstensfejer Johannes Renneberg på aeroefejeren@icloud.com eller 28447840.