Ærø Kommune udbyder ejendommen ”Det gl. havnekontor” Havnepladsen 8, 5960 Marstal

i offentligt udbud.

Ejendommen udbydes af Ærø Kommune til en mindstepris på kr. 495.000.
Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Udførligt udbudsmateriale til brug for afgivelse af købstilbud kan ses på her.