Have hvor der står bord og bænk

Bosætningsmedarbejderne i Ærø Kommune sætter fokus på trivsel ved en række ’ryst-sammen-komster’.

Der er så dejligt på Ærø. Det er vi mange, der hurtigt kan blive enige om. Samtidig ved vi, at en af de største trusler i forhold til at tiltrække og fastholde ny-tilflyttere er frygten for ensomhed, samt mangel på trivsel.

Derfor har vi kigget på, hvad skal der til for at man som ny øbo føler tilknytning til sin ø.

Hvad kan vi gøre for at skabe bedre integrering og hvordan kan vi være med til at bygge bro imellem mennesker.

Tøv ikke med at kontakte bosætningsmedarbejderne, hvis du har en ide eller bare spørgsmål:

Tlf.nr. 6352 5063
Mail: flyttilaeroe@aeroekommune.dk

’Ryst-sammen-komster’

Vores mål er at skabe helhedsoplevelser, altså at man udover sociale relationer også bliver rigere på oplevelser og indtryk.

Vi ønsker at mætte en række sanser. Derfor bliver f.eks. spisning en del af arrangementerne. Men alt efter rammerne for det enkelte arrangement, kan det også være rundvisning, sang, gang …

Vigtigt er det at komme rundt på øen. At få dækket alle årstiderne. Samt at ramme en del af målgruppen – men ikke nødvendigvis hele målgruppen på én gang. Altså kan et arrangement have en ’smal’ interessegruppe. Og succeskriteriet er ikke nødvendigvis mængden af fremmødte, men kvaliteten af de kontakter, der er skabt.

Planen er, at vi benytter os af de dejlige spisesteder/forsamlingshuse mm, der ligger rundt omkring på øen, samt at vi anvender vores allerede eksisterende korps af dygtige Ærø-guider og Ærø-fortællere/formidlere.

Defor efterlyser vi personer (turarrangører, guider, foreninger, lokalråd, forsamlingshuse, aktivitetscentre, klubber, spisesteder o. lign.) på Ærø, som vil være med til at arrangere disse trivselsarrangementer. Næste skridt er at få datoer på og invitationer ud. Og forhåbentlig en masse tilmeldinger til ’ØLIV & TRIVSEL’.

Er du interesseret i at blive medarrangør, så læse mere her

Ærøambassadør

Til vores ryst-sammen-komster er både nye og gamle tilflyttere velkomne, udover de Ærø-ambassadører, der allerede har meldt sig på banen for at lette tilflytteres overgang til et liv som øbo.

Ærø-ambassadørerne er en vigtig del af bosætningsindsatsen. Det drejer sig om en række forskellige mennesker med kendskab til Ærø, som gerne mødes med potentielle tilflyttere.

Håbet er, at mange af disse ambassadører har tid og lyst til at komme med til disse ryst-sammen-komster. Er man selv interesseret i at blive Ærø-ambassadør, bedes man kontakte bosætningsmedarbejderne.

Samtidig er der et håb om, at vi også kan få ’måske’-tilflyttere til at interessere sig for arrangementerne. Derfor er de sociale medier vigtige, når der skal fortælles om arrangementerne.

Ved samtlige arrangementer vil skribent+fotograf være til stede. Ved tilmelding til en ’ryst-samen-komst’ indvilliger man samtidig i at billeder/materiale bliver brugt af Ærø Kommune, f.eks. på hjemmesider og sociale medier.

Kontakt bosætningsmedarbejder i Ærø Kommune

Bjørg Dalheim

Tlf.nr. 6352 5063

Mail: flyttilaeroe@aeroekommune.dk