Læs mere og find ansøgningsskemaet her

Ansøgningsskemaet skal være attesteret af skolen og være Borgerservice i hænde senest tirsdag den 1. august 2017.