Ø-passet er et lille hæfte  som blev udviklet i 2016.

I ø-passet er 37 danske øer med færgeadgang præsenteret med et kort og foto samt faktaoplysninger og en lille beskrivelse af oplevelserne på øen.

En QR-kode giver turisterne direkte adgang til øens hjemmeside, og i et blankt felt på hver ø-side kan turisterne samle på mærker fra øerne, som de besøger.

Dette ø-pas blev en stor succes hos turisterne i 2016 og er derfor blevet videreudviklet til 2017-udgaven med blandt andet en elektronisk udgave samt en engelsk-tysk udgave.

Ø-passet er udviklet i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Færger A/S, VisitDenmark og Færgesekretariatet med Ø-turismeambassadør Britta Leth fra Sammenslutningen af Danske Småøer som ansvarlig for projektet.

Ø-passet kan fås ved:

Ærøfærgerne
Vestergade 1A
5970 Ærøskøbing

Ærø Turist- & Erhverv 
Ærøskøbing Havn 4
5970 Ærøskøbing