Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2017 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald i Ærø Kommune.
Regulativet offentliggøres i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 19 stk. 6, i 4 uger inden det træder i kraft 15. maj 2017.

Regulativændringerne vedrører regulativets § 23 Ordning for storskrald.

Se regulativet her