Virksomheders betaling for at aflevere affald på lossepladsen og genbrugsstationen i Husmarken opkræves fra 1. marts 2017 af Ærø Vand A/S.

Da IT-systemet, som skal anvendes til udsendelse af regningerne, ikke er helt på plads, er der endnu ikke udsendt regninger for marts og april måneder.
Regningerne forventes at blive udsendt inden udgangen af maj måned.

Spørgsmål til fakturaen, vedligeholdelse af kundeoplysninger m.v. skal fremadrettet ske til Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63 eller på e-mail info@aeroevand.dk