Ærø Kommune har i samarbejde med forældre, unge, medarbejdere og ledere udarbejdet en ny børnepolitik og en ny ungdomspolitik  . Politikkerne skal understøtte Ærø Kommunes vision om, at Ærøs børn og unge vokser op i trygge rammer og rustes til at fortsætte med en uddannelse.

Nu skal politikkerne omsættes i praksis i børn og unges hverdagsliv i dagtilbud, skoler, klubber, foreninger og ungdomsuddannelser.

Se politikkerne her:

Børnepolitik 2017- 2020

Ungdomspolitik 2017 - 2020