Med overskriften: Ærø – et godt sted at være – et godt sted at leve, har Kommunalbestyrelsen udstukket den overordnede kurs for de kommende års arbejde med at udvikle kommunen.

Ledetrådene er: Samarbejde på tværs, åbenhed og mod til udvikling.

Udviklingsstrategien er blevet til i et samarbejde mellem medarbejdere, ledere og Kommunalbestyrelse og fastlægger en række langsigtede pejlemærker for den udvikling, vi ønsker at fremme i Ærø Kommune i de kommende år.

Udviklingsstrategien skal bruges aktivt i kommunens arbejde. Derfor vil Kommunalbestyrelsen hvert år i april sammen med ledere og medarbejdere, fastlægge det kommende års udviklingsmål og konkrete indsatser med afsæt i strategiens pejlemærker.

Udviklingsstrategien er et styrings- og prioriteringsværktøj til det daglige arbejde i kommunen – men det er også vores alle sammens fælles beskrivelse af, hvilken fremtid vi ønsker os i Ærø Kommune.

Læs Udviklingsstrategien her