En række servicefunktioner i Danmark er påvirket af udbruddet af coronavirus / Covid-19, heriblandt betjeningen på Borgerservice.

Det kan få betydning for dig, som har brug for at få udstedt et nyt NemID nøglekort, fordi nøglerne på det fysiske nøglekort er ved at være opbrugt.

Installér Nøgleapp på din telefon eller ipad

Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler. Nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet og den kan bruges alle de steder du normalt logger ind med dit nøglekort, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk.

For at aktivere NemID nøgleapp på din telefon eller ipad, skal du have flere nøgler / koder tilbage på dit nøglekort.

Sådan installerer du NemID nøgleapp

Sådan bruger du NemID nøgleapp