Efter Naturbeskyttelseslovens §17 er der meddelt følgende dispensation:

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 til etablering af cykelsti.

Se mere om klagemuligheder i afgørelsen via linket her