Efter Naturbeskyttelseslovens §18 er der meddelt følgende dispensation:

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18: Etablering af cykelsti fra Dunkær til Marstal

Se mere om klagemuligheder i afgørelsen via linket her.