Nævning og domsmand betegnes under ét som lægdommere. De er med til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Er du interesseret i at blive nævning eller domsmand så læs mere her