Ærø Kommune har meddelt lovliggørende tilladelse til rørlægning af et privat rørlagt på matr. 3g, Dunkær By, Rise.

Omlægningen kræver en tilladelse efter §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, jf. vandløbslovens § 17.

Se afgørelsen her 

Klager vedrørende afgørelse skal være modtager senest tirsdag den 3. april 2018. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.