Afgørelse efter vandløbsloven om lovliggørelse af de eksisterende forhold i det offentlige vandløb Kattemoserenden

Ærø Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse af de eksisterende forhold i Kattemoserenden. Lovliggørelsen meddeles med hjemmel i § 17 i vandløbsloven og § 3 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering. Vandløbsreguleringen udgør en lovliggørelse af eksisterende forhold i Kattemoserenden. Lovliggørelsen omfatter en justering af den regulativmæssige skikkelse forud for revision af vandløbsregulativet.

Klage vedrørende afgørelserne skal være modtaget senest den 28. februar 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr

Lovliggørelse af de eksisterende forhold i det offentlige vandløb Kattemoserenden.

 

Afgørelse efter vandløbsloven om lovliggørelse af de eksisterende forhold i det offentlige vandløb Muddergrøften.

Ærø Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse af de eksisterende forhold i Muddergrøften. Lovliggørelsen meddeles med hjemmel i § 17 i vandløbsloven og § 3 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering. Vandløbsreguleringen udgør en lovliggørelse af eksisterende forhold i Muddergrøften. Lovliggørelsen omfatter en justering af den regulativmæssige skikkelse forud for revision af vandløbsregulativet.

Klage vedrørende afgørelserne skal være modtaget senest den 28. februar 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.

Lovliggørelse af de eksisterende forhold i det offentlige vandløb Muddergrøften.