Til orientering har Lægeklinikken Lenka Kromann, Sygehusvejen 18, 1., 5970 Ærøskøbing

lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra den 15. september 2017.