Vejbane og 1 meter ind over rabat/fortov SKAL være fri for beplantning i op til en højde på 4,2 m.

Resterende fortov skal have frihøjde med 2,75 m.

Hvis din hæk eller beplantning ikke overholder dette, er det tiden at ”skære tilbage”

Se samlet vejledning på Kommunens hjemmeside, hvor du også kan læse om renhold af fortov.