Åben pårørendecafe mandag den 24. april fra 11.00-13.00 i mødelokalet ovenpå Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing.

Er du pårørende - eller tæt på et demensramt menneske, er der mulighed for at mødes med andre i lignende situation.

Formålet med pårørendegruppen er at give familie og venner til mennesker med demens mulighed for:

  • at snakke og udveksle oplevelser og erfaringer fra hverdagen
  • at få støtte og forståelse fra andre mennesker i samme situation
  • at få vejledning, rådgivning og støtte til livet med demens
  • at få undervisning i forskellige emner vedrørende demens