Ærø Kommune, Park og Vej ønsker at udbyde 2 entrepriser på:

  1. Oprensning og grødeskæring af de åbne regulativlagte vandløb
  2. Spuling og rodskæring af de rørlagte regulativlagte vandløb.

 

Vi beder om interessetilkendegivelse fra leverandører senest fredag den 7. april 2017 kl. 10.00.

Tilbud indhentes efterfølgende ved begrænset licitation.

Henvendelse til Vejformand Kurt Nørmark på tlf. 63 52 56 49 eller e-mail: parkvej@aeroekommune.dk