Såfremt du har fået Indefrysning, vil det fremgå af din ejendomsskattebillet, der udsendes til E-boks og med post fra 4. juni 2018 og frem.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning, kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Hvis du sælger din ejendom, skal lånet tilbagebetales. Du modtager automatisk opkrævning fra kommunen. Er det din ægtefælle der overtager ejendommen, overtager vedkommende også lånet.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside