Fra den 1. januar 2019 er det ikke mere tilladt at anvende petroleum-koks, som brændsel i fyringsanlæg.

Petroleum-koks går bl.a. også under navne som petrokoks, jordoliekoks, energikoks, kokssingles, industrikoks og petcoke.

Lovgivning

Forbuddet mod anvendelse af petroleum-koks som brændsel, er fastsat i § 6, stk.2, i bekendtgørelsen om regulering af fyringsanlæg.

§ 6. 

Stk. 2. Fra 1. januar 2019 må petroleumskoks ikke anvendes i fyringsanlæg, der anvendes til privat opvarmning af husholdninger.

Baggrunden for forbuddet er, at petroleum-koks giver anledning til en væsentlig luftforurening i omgivelserne og at asken indeholder mange tungmetaller. Bl.a. har asken et højt indhold af nikkel.

Alternativer

Der findes mange brændsler og opvarmningsformer, som miljømæssigt er betydeligt bedre end petroleum-koks.

Før en eventuel udskiftning af fyret, anbefaler kommunen at man får en uvildig rådgivning. F.eks. fra Energistyrelsen på www.sparenergi.dk.