Ærø Kommune indkalder idéer og forslag til ændring af arealanvendelse for et område ved Tranderup Nørremark og ved Torup

Kommunalbestyrelsen ønsker at udpege et område ved Tranderup Nørremark og et område ved Torup til solcelleanlæg.

De to planområder er ikke omfattet af kommuneplanrammer.

Bekendtgørelse:
I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c skal der forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag anden anvendelse af området. Derfor indkalder Ærø Kommune idéer og forslag til arealanvendelsen på området ved Tranderup Nørremark og området ved Torup i perioden 1. juli 2018 til 30. juli 2018

Forslag og ideer til andre anvendelser kan sendes til Ærø Rådhus, Teknisk afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på kommunens mail: post@aeroekommune.dk og være kommunen i hænde senest den 30. juli 2018.

Området ved Tranderup Nørremark vedrører matriklerne 3c, 69b og del af matrikel 1a, 46 og 7k alle Tranderup By, Tranderup.

Området ved Torup vedrører matriklerne 20d og 20g, og del af matriklerne 1d og 19e, Dunkær by, Rise. Samt del af matrikel 1b og del af martikel 1a, 1d, 2a og 2i Ll. Rise by, Rise​.