Tilsynskampagnens mål var at lokalisere hobbylandbrug der reelt har et erhvervsmæssigt husdyrhold.


I forbindelse med tilsynene var der en god dialog med ejerne af hobbylandbrugene om, hvilke ting de skal være opmærksomme på med henblik på at undgå forurening, samt hvornår de har pligt til at anmelde deres dyrehold til kommunen.


Offentliggørelsesperiode: 23-03-2020 til 19-06-2020