Ærø Kommune har mange skraldestativer stående i det åbne land, rundt omkring på Ærø.

De er opstillet for, at alle som har kaffen og en madpakke med ud i naturen, kan komme af med affaldet.

Kommunen oplever desværre ofte, at skraldestativerne bliver brugt til dagrenovation fra husstandene, slagteaffald mm.

Park & Vej samler på den bekostning meget affald ind, og bruger tid og penge på noget, som allerede er betalt over den enkelte husstands renovationsgebyr.

Så har du en enkelt gang i mellem for meget HUSHOLDNINGSAFFALD - SÅ

KØR PÅ GENBRUGSSTATIONEN med det. Her kan man hjælpe dig gratis af med affaldet, bare sig hvad du har med, så det bliver håndteret rigtigt.

Storskrald og bygningsaffald skal altid afleveres på Genbrugsstationen, og ikke i naturen.

Lad os holde Ærø pæn og ren – det er i alles interesse.