Høringsperioden er 4 uger fra offentliggørelsen af projektet.

Høringsberettiget er enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Bemærkninger til projektet indsendes skriftligt til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller til post@aeroekommune.dk senest onsdag den 25. januar 2018

Nærmere oplysninger kan findes i høringsmaterialet.

Se projektet her

Efter den offentlige høring vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist.