Ærø Kommune ønsker at lovliggøre de faktiske forhold af Midtmarksrenden og sender derfor
vedhæftede projekt i 4 uger høring. Projektet er beskrevet i det vedhæftede udkast til afgørelse om lovliggørelse her.