Erhvervsstyrelsen har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder, heraf et område mellem Marstal By og Egehovedskoven.

Udviklingsområder er områder uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I områderne kan kommunerne planlægge for byudvikling og anlæg uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse som i landzonen i øvrigt.

Forslaget er i offentlig høring indtil den 18. marts 2019.

Høringsforslaget kan ses på høringsportalen