HØRING AF MULIGE ÆNDRINGER AF STRANDBESKYTTELSESLINJEN I ÆRØ KOMMUNE

I sommeren 2017 blev Naturbeskyttelsesloven ændret, og kommunerne har fået mulighed for at ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på- og ved havne. Der kan kun ansøges en gang, og der skal ansøges inden den 1. juni 2018.

Inden Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal søges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, vil de gerne have input fra de lokale. Derfor sendes spørgsmålet i offentlig høring den 22. marts 2018 til den 30. april 2018. Alle er velkomne til at komme med deres input – det skal ske på post@aeroekommune.dk eller Ærø Kommune, att. Teknisk Afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing og være Ærø Kommune i hænde senest den 30. april 2018.

Se her hvilke områder, der er peget på