Ærø Kommune, Havnevæsenet udbyder hermed havneopkræver funktionen på Marstal og Ærøskøbing Havne på entreprenørbasis:

Der kan laves tilbud på den enkelte havn separat, eller på begge havne samlet.

Entreprenøren skal kunne varetage alle opgaver vedrørende gæstesejler betaling i perioden 1.april til og med den 1. november 2017.

Havnen stiller betalingssystem til rådighed.

Det er et krav, at entreprenøren stiller kontor til rådighed på, eller nær havnene, og at kontoret holder åbent 2 timer dagligt efter aftale med havnefogeden. Kontorlokale vil eventuelt kunne lejes af Havnevæsenet.

Entreprenøren skal sikre, at alle kajer og broer gennemgås hver morgen 07.00 – 10.00 og aften 16.00 - 22.00 for at vejlede gæsterne og for at opkræve betaling fra de bådejere, som ikke har betalt i kontorets åbningstid.

Der kræves, at opgaven varetages af en eller flere havneopkrævere, der behersker engelsk og tysk, da over 70 % af vores gæster kommer fra Tyskland og Holland.

Opgaveløsningen afregnes med en fast procentdel af det opkrævede beløb.

Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan opgaven tænkes løst, og af tilbudsgivers kvalifikationer, samt angive, hvor mange procent af det opkrævede beløb eksklusiv moms, som tilbudsgiver beregner sig.

Opgaven tildeles den tilbudsgiver, der ud fra en samlet vurdering af økonomi og kvalitet, samt sikkerhed i opgaveløsningen, har afgivet det bedste tilbud!

Interesserede tilbudsgiver, der ønsker yderligere information om opgavens omfang, herunder statistik over gæstesejleranløb og omsætning, kan kontakte Havnefoged Christian Ørndrup på telefon 3069 6688, eller Assistent Robert Madsen på telefon 2173 0765.

Skriftligt tilbud sendes til Marstal / Ærøskøbing Havne, Havnekontoret, Havnepladsen 8, 5960 Marstal.

Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag den 28. februar 2017 kl.12.00.