Hvad bruger du din fritid på? Har du kræfter til det du gerne vil? … og meget andet.

Ærø kommune har i samarbejde med Region Syddanmark udsendt et spørgeskema til 2.500 ærøboere der hedder: ”HVORDAN HAR DU DET?”. 54,5 % har allerede svaret, og nu sættes slutspurten ind.

Er du en af de borgere, der har modtaget spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” – og har du endnu ikke svaret? Så opfordrer borgmester Jørgen Otto Jørgensen dig til at gøre det nu.

Ærø kommune vil bl.a. gerne vide hvordan sundhed og trivsel er blandt borgere på Ærø, og for, at kommunen kan få den bedste viden om hvordan borgerne går og har det, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet. En høj svarprocent baner vejen for, at vi kan sætte ind med forebyggelse og behandling de rigtige steder. Sammen kan vi vise, at Ærøboerne går op i hvordan vi har det.

Blandt besvarelserne trækkes der lod om pengepræmier på henholdsvis

6.000 kr., 4.000 kr. og 2.000 kr. samt 2 iPad mini, 2 iPhone 7 og 40 x 2 biografbilletter.

Vinderne får direkte besked per brev i maj, og præmierne er skattefrie.

 

Besvarelserne er anonyme!

Se om du er udvalgt i din e-boks eller på www.borger.dk

Du kan læse mere på rsyd.dk/hvordanhardudet.

Ærø Kommune og Region Syddanmark mangler stadig nogle besvarelser på spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”.

Slutspurten er sat i gang, og hvis du endnu ikke har svaret, vil Ærø Kommune gerne have din besvarelse.

Se om du har fået et spørgeskema i din e-boks eller i din postkasse.

Husk bisidderne
Hvis spørgeskemaet virker uoverskueligt eller hvis teknikken driller, kan du få hjælp af en bisidder fra Ældresagen Ærø. Bisidderne er blevet informeret om undersøgelsen og vil meget gerne hjælpe dig. Bisidderhjælpen er gratis, og bisidderne har tavshedspligt.

For hjælp eller yderlig information kontaktes Birthe Røndal Clausen på tlf. 24 20 37 04.