I maj og juni måned sendes der underretningsskrivelser ud vedr. restancer på ejendomsskat.

Er ejendomsskatten ikke indbetalt vil der blive foretaget udlæg i ejendommen, hvilket vil medfører, yderligere omkostninger og eventuel tvangsauktion af ejendommen.