Projektet har til formål at forbedre ynglemulighederne for havørred i Skydsbæk.

Se afgørelsen her