Hvert år uddeler Ærø Kommune tre priser til personer, foreninger eller virksomheder, som har ydet en særlig indsats for handicappede, idrætslivet og kulturlivet på Ærø.

Handicapprisen gives for en ekstraordinær indsats på handicapområdet, initiativer som har fremmet handicappedes vilkår og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune. Prisen kan gives til personer, foreninger, virksomheder, offentlige institutioner eller ansatte.

Idrætsprisen gives til frivillige, som har udført et uegennyttigt og stort arbejde eller som har ydet en særlig indsats for idrætslivet i kommunen. Prisen kan gives til personer, ledere/lederteam, et hold eller en gruppe.

Kulturprisen gives til personer eller grupper af personer, som har ydet en fremragende indsats inden for kulturlivet eller som har sat et markant i spor i forhold til at forbedre kulturlivet på Ærø.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til de tre priser. Vil du indstille en kandidat for en særlig indsats, så send en indstilling med begrundelse til lfl@aeroekommune.dk senest den 1. november 2017.
Mrk. din indstilling: Handicapprisen, Idrætsprisen eller Kulturprisen.

Læs mere her