Støtte til frivillige sociale organisationer – SEL § 18

Med henvisning til § 18 i Lov om Social Service kan der ydes tilskud til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde blandt kommunens borgere/foreninger.

Se og læs mere om mulighed for tilskud og find ansøgningskema på denne side .  

Sidste ansøgningsfrist er fredag, den 27. oktober 2017.