Den 31. august 2017 havde Økonomiudvalget 1. behandling af forslag til Budget 2018-21. Referatet af dette kan læses her