Fra januar 2018 er fysioterapeut Dorte Dihver ansat til at varetage de forebyggende hjemmebesøg hos kommunens ældre borgere. Tilbuddet er til ældre borgere, der ikke i forvejen modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

Besøgene er et tilbud til følgende grupper:

  • Borgere på 80 år eller derover, der tilbydes et forebyggende besøg årligt.
  • Borgere på 75 år eller derover, der tilbydes et besøg det år, de fylder 75.
  • Borgere i alderen 65+, der er i en sårbar livssituation.

Formålet med besøgene:

  • At skabe tryghed og trivsel samt understøtte hjælp til selvhjælp hos den enkelte borger.
  • At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i lokalområdet, som vil kunne bidrage til at tage eventuelle problemer i opløbet.

Borgerne kontaktes per telefon med tilbud om besøg, hvor besøgsdato og tidspunkt aftales. Besøgene varer fra ½-1 time. Pårørende eller andre er velkomne til at deltage i samtalen.

Borgere i alderen 65+, som ikke automatisk modtager tilbud om forebyggende hjemmebesøg, har mulighed for selv at rette henvendelse til Sundheds- og Forebyggelsesområdet i Ærø Kommune. 

Henvendelse på telefon nr. 30 34 30 19, tirsdag til fredag 08.30-09.30.