Det år du fylder 75 år, og hver år efter du bliver 80, bliver du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med besøget er, at give dig mulighed for at drøfte din livssituation i forhold til f.eks. din livskvalitet, dine ressourcer og dit helbred og tilbyde støtte til at overvinde eventuelle udfordringer.

Tilbuddet er efter lov om social service § 79a.

Du vil blive ringet op af Forebyggende sygeplejerske Helle Pedersen.

Du bestemmer selv indholdet af samtalen – men den kunne dreje sig om din livssituation, sundhed, bolig, familie, helbred, sorg m.m.

Samtalen kunne være en mulighed for at åbne op for overvejelser om: Hvad går godt? Hvad er svært? Hvad har jeg lyst til at gøre noget ved? Hvordan kan eller vil jeg gøre det?

Den Forebyggende sygeplejerske kan give dig input til, hvordan du bevarer og styrker de ressourcer, som du har.

Informere dig om de sundheds- og aktivitetstilbud, som kunne være relevante for dig samt oplyse om forskellige hjælpeforanstaltninger, som forefindes i Ærø kommune.

Den Forebyggende sygeplejerske kan ikke bevillige hjælp eller hjælpemidler, men kan hjælpe dig med, at få etableret kontakt med relevante offentlige myndigheder.

Er du fyldt 65 år kan du også få et forebyggende hjemmebesøg:

Det kan fx være på grund af:

  • At du har mistet en nær pårørende
  • Ensomhed eller manglende netværk
  • Helbredsproblemer, f.eks. kronisk sygdom eller fald.
  • Alkohol, rygning eller ernæring.

Med et hjemmebesøg kan du få støtte og vejledning til at håndtere din aktuelle livssituation. Du kan enten selv henvende dig, eller dine pårørende, naboer, læge eller andre kan efter aftale med dig rette henvendelse.

Henvendelser samt samtaler og besøg er underlagt tavshedspligt.

Forebyggende sygeplejerske Helle Pedersen, tlf. 51 50 17 45.