I familier med 3 børn eller flere i kommunal og privat pasning/institution er 3. barn og derover gratis. (billigste barn/børn).
Betalingen i dagplejen er over 12 måneder.

Dagpleje                                           kr. 2.702,00 pr. md.

Der kan ske fritagelse for forældrebetaling, når barnet holder fri samtidig med sin dagplejer.
Betalingen i vuggestue, børnehave samt fritidsordning er over 11 måneder — Juli måned er betalingsfri.

Vuggestue                                                                                         kr. 2.849,00 pr. md.
Børnehave                                                                                        kr. 2.219,00 pr. md.

Madordning i børnehave/vuggestue                                            kr. 568,00 pr. md.
Fritidsordning:
Eftermiddagsplads                                                                           kr. 650,00 pr. md.
Morgenplads (i børnehaverne)                                                      kr. 409,00 pr. md.

I fritidsordningen er der i skolernes ferie mulighed for en fuldtidsplads mod fuldtidsbetaling kr. 1.034,00 pr. md., min. 1 uges varighed. (Juli måned ej betalingsfri).

Nuværende hel- eller delvis bevilget økonomisk friplads skal ikke genansøges, dog skal indkomsten undersøges.

Hel- eller delvis friplads kan søges, såfremt husstandens samlede personlige indtægt er under Kr. 551.700,-

Tvivlsspørgsmål kan rettes til Borgerservice.