Ærø Kommune, Teknisk afdeling har meddelt godkendelse efter svømmebadsbekendtgørelsen og spildevandsbekendtgørelsen til varmtvandsbassiner på Femmasteren, Færgestræde 29, 5960 Marstal,

Klagefrisen for spildevandstilladelsen er senest den 2. maj 2017.

Godkendelsen kan ses her.