På grund af systemfejl hos Ærø Madservice, er der ikke blevet trukket for mad leveret i april måned 2020.

Beløbet skulle have været trukket i pensionsudbetalingen i slutningen af maj måned.

Der vil derfor blive trukket for 2x madservice i næste pensionsudbetaling.

Borgere, der er berørt af fejlen vil modtage et brev om ovenstående.