For elever og forældre i 8. - 10. klasse på Ærø

Torsdag 6. december kl. 17.00 afholdes stort fælles forældremøde og informationsmøde om ungdomsuddannelserne. På Ærø HF og VUC.  

På mødet vil der være mulighed for at få noget at vide fra flg. uddannelser: 

Svendborg Gymnasium. Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier (HTX, HHX, Business, og erhvervsuddannelserne EUD), Ærø HF og VUC, HF-Søfart, UU-Sønderborg, Nyborg Gymnasium, Dalum Korinth Landbrugsskole, Forberedende Grunduddannelse v. Lone Høgh og Cama-kollegierne. 

Yderligere information er udsendt i friskolens mailliste eller Marstal Skoles intra.