Erhvervsministeriet har igangsat en ny ansøgningsrunde for udlæg af nye sommerhusgrunde. Du har derfor mulighed for at byde ind, hvis du som lodsejer har mindst 1,5 hektar jord, som du gerne vil prøve at ansøge om udlæg til sommerhusgrunde på.

Følgende krav skal være opfyldt, for at der kan ansøges om udlæg af sommerhusgrunde på netop din grund.

  1. Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
  2. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
  3. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
  4. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at gå videre med din ansøgning til Erhvervsministeriet, skal kommunen i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. I den forbindelse vil der også være en offentlig høring på forslaget.

Der er en ansøgningsfrist på 8 uger fra den 11. april 2019 til den 6. juni 2019.

Du kan som lodsejer kontakte Teknisk Afdeling på post@aeroekommune.dk eller 6352 5000, hvis du ønsker, at ansøge om udlæg til sommerhuse på din grund, eller har spørgsmål til de betingelser, der skal være opfyldt for at området potentielt kan udlægges til sommerhusområde.

Yderligere information og vejledning for sommerhusområder kan ses her