Så har du mulighed for at blive hjemmelåner.

Hjemmelånere (Bogen Kommer-lånere) er en ordning, som borgere, der har fysisk svært ved selv at komme på biblioteket kan tilmeldes. Biblioteket kører ud ca. hver 4. uge på hele øen. Vi ringer i forvejen og aftaler tid og hvilke bøger eller lydbøger vi skal have med til dig, og tager dine tidligere lånte bøger med tilbage. Har du brug for inspiration, hjælper vi selvfølgelig med det.

Hvad skal du gøre?
For at blive hjemmelåner skal du kontakte biblioteket, så du kan blive oprettet som låner og høre mere om tilbuddet.

Ring til os på Marstal bibliotek 6352 6360 eller på Ærøskøbing bibliotek 6252 1442

Du kan også skrive til os på bibliotek@arrebib.dk