I begyndelsen af februar modtager 2.500 tilfældigt udvalgte ærøboere et spørgeskema med i alt 89 spørgsmål om trivsel, sundhed og sygdom i deres e-Boks eller per brev, hvis de ikke har en digital postkasse.

Spørgeskemaet er en del af den nationale – og lokale – sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? Svarene bliver brugt til at planlægge og prioritere indsatsen inden for sundhed på både lokalt og nationalt plan. Svarene har dermed stor betydning.

Få en bisidder til at hjælpe
Har du svært ved at finde ud af spørgeskemaet, kan du få hjælp af en bisidder fra Ældre Sagen Ærø. Bisidderne er blevet informeret om undersøgelsen og vil meget gerne hjælpe dig. Bisidderhjælpen er gratis, og bisidderne har tavshedspligt.

For hjælp eller yderlig information kontaktes Birthe Røndal Clausen på tlf. 24 20 37 04.

 

Region Syddanmark hjælper også
Du er også velkommen til at kontakte Region Syddanmark på tlf. 40 24 08 40 eller læse mere om undersøgelsen på www.rsyd.dk/hvordanhardudet

 

Jo flere der svarer, jo bedre
Vi håber, at du vil afse tiden til at besvare spørgeskemaet, hvis du er en af de udvalgte borgere, der modtager det. Jo flere der svarer, jo bedre bliver resultatet.

 

PS. Region Syddanmark trækker lod om pengepræmier, iPads, iPhones og biografibilletter blandt de borgere, der besvarer undersøgelsen.