El-færgen har nu skiftet hænder, og blev til formiddag overdraget fra Søby Værft til Ærøfærgerne.

Det skete ved en lille ceremoni i passagersalonen ombord på Ellen, hvor der først var det obligatoriske papirarbejde der skulle underskrives, hvorefter der blev skålet i champagne.

Det betyder at træningssejladsen for rederiet nu kan påbegyndes.
Træningssejladsen vil strække sig over seks uger.
I de seks uger skal besætning lære den nye færge og dens systemer at kende.
Foruden en masse sejlads og øvelse i at lægge til og at lade, skal der gennemføres en række sikkerheds- og evakueringsøvelser, før Ellen endelig kan godkendes til at sejle med passagerer.

Ellen forventes i ordinær drift med passager fra og med 15. august 2019

Fra venstre ses Ærøs Borgmester, Ole Wej Petersen, Ærøs Trafikdirektør, Keld M. Møller og Søby Værfts Direktør, Roar Falkenberg.