Der gøres opmærksom på at rykkerskrivelser vedrørende ejendomsskat udsendes i denne tid.

Hvis der ikke sker indbetaling vil der blive foretaget udlæg i ejendommen, hvilket medfører yderligere omkostninger og eventuel tvangsauktion af ejendommen.